Satningsområder

Hovedsatsingsområdene siste to år har vært prosjektering og utbygging av mindre og mellomstore boligfelt. Dette krever kvalitet og effektivitet i alle ledd, noe ressursene i Odin Bygg AS mestrer fullt ut. På dette satsingsområdet har Odin Bygg AS inngått et nært samarbeid med to større boligutbyggere i Fana og her eksisterer det et gjensidig godt tillitsforhold.